Norway

BUP mangler spesialister. Sam­tidig øker både hen­visningene og alvor­lig­hets­graden


Barne- og ungdomspsykiatrien har store rekrutteringsutfordringer. Samtidig opplever Helse Stavanger at flere søker seg fra spesialisthelsetjenesten enn til innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Presset i barne- og ungdomspsykiatrien fortsetter å være høyt. Samtidig som henvisningene øker har Stavanger universitetssjukehus store problemer med å rekruttere og beholde spesialister. En konsekvens er at BUP i noen tilfeller må avslutte behandlingen tidligere enn ønskelig for å gi plass til nye pasienter.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnementSource link

Back to top button